Προσφορά Net metering

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την προσφορά της Εταιρίας μας για εγκατάσταση στο υποστατικό σας Φωτοβολταϊκού Συστήματος ονομαστικής ισχύος 3 kW για διασύνδεση με την μέθοδο συμψηφισμού, Net-Metering.

Η πρώτη εγκατάσταση NET-METERING της Κύπρου έγινε από την Εταιρία μας.
Κλήρου Αύγουστος  2013

Ελληνικά

Utopia Engineering Προφίλ

Η εταιρία KLK UTOPIA ENGINEERING LTD εγκαθιδρύθηκε στην Λευκωσία το Μάρτιο του 2010. Απαρτίζεται από μια ομάδα νέων μηχανικών με όρεξη για δουλειά και όραμα για το μέλλον. Η Εταιρία ασχολείται χρόνια αποκλειστικά με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις όλων των τύπων. Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι:
Σχεδιασμός,  κατασκευή, επίβλεψη και επιθεώρηση 

Ελληνικά