Η εταιρία KLK UTOPIA ENGINEERING LTD εγκαθιδρύθηκε στην Λευκωσία το Μάρτιο του 2010. Απαρτίζεται από μια ομάδα νέων μηχανικών με όρεξη για δουλειά και όραμα για το μέλλον. Η Εταιρία ασχολείται χρόνια αποκλειστικά με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις όλων των τύπων. Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι:

Σχεδιασμός, κατασκευή, επίβλεψη και επιθεώρηση

 • Διασυνδεδεμένων Φ/Β εγκαταστάσεων Συμψηφισμού (Netmetering 3kw)
 • Διασυνδεδεμένων Φ/Β εγκαταστάσεων με επιχορήγηση (Feet in Tariff 20kw)
 • Διασυνδεδεμένων Φ/Β εγκαταστάσεων αυτοπαραγωγής
 • Αυτόνομων Φ/Β εγκαταστάσεων
 • Συστήματα άντλησης νερού
 • Συστήματα ανακύκλωσης νερού πισίνας
 • Οδικός φωτισμός με Φ/Β

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός Φ/Β εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας (>1MW)Σχεδιασμός Φ/Β
 • Αυτονόμων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας (>100kw microgrid)

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία στην Κύπρο. Η Εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τόσο στην μελέτη όσο και στην τοποθέτηση. Ο διευθυντής της εταιρίας μας Κυριάκος Κυριάκου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά από το 2006 και διδάσκει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Έργα Utopia Engineering:

 • Μελέτη και επίβλεψη Αυτοπαραγωγής εταιρίας Heataircon
 • Μελέτη και κατασκευή 30 συστημάτων 3kw Net Mettering
 • Μικρά και μεγάλα αυτόνομα Φ/Β συστήματα.
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα 150 kw, FANOS PV PARK στην Δευτερά σχεδίαση, επίβλεψη, κατασκευή (Σεπτέμβριος 2012)
 • Σχεδίαση έργων μεγάλης κλίμακας, LOFOU PV PARK 3000 kW (Δεκέμβριος 2012)
 • Εγκατάσταση Φ/Β στην κεντρική τράπεζα της Νιγηρίας (Φεβρουάριος 2013)

 

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρίας μας σε όλο το φάσμα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων καθώς και η τάση μας να εξελισσόμαστε συνεχώς μας κάνει ιδιαίτερα ικανούς στον εντοπισμό και διόρθωση προβλημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει σε πληθώρα εγκαταστάσεων με διαφορετικό εξοπλισμό και σχεδίασή, έχουμε δει από πρώτο χέρι τα τεχνικά προβλήματα του χώρου. Η εταιρία μας είναι η πρώτη που έχει εφαρμόσει στην Κύπρο μια σειρά από καινοτομίες στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.