Το κύριο κριτήριο επιλογής του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η εταιρία μας είναι η αξιοπιστία. Τόσο του εξοπλισμού όσο και της κατασκευάστριας εταιρίας

 • Φωτοβολταϊκος Συλλέκτης
  • Bisol
  • REC
 • Μετατροπέας (inverter)
  • Fronius
  • Solaredge
 • Μετατροπέας αυτόνομου (off grid inverter)
  • Victron Energy
  • Studer