Το πρόγραμμα συμψηφισμού κιλοβατώρας – Net-Metering το οποίο λειτουργεί από το 2013, δίνει τη δυνατότητα εγκαταστήσης φωτοβολταϊκών (Φ/Β), προκειμένου να εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση στο ρεύμα.

Πώς λειτουργεί

1. Γίνεται εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 3 μέχρι 10 kW (από 10 έως 33 Φ/Β πάνελ 300W) στην στέγη της οικίας.
2. Γίνεται εγκατάσταση καινούργιου αμφίδρομου μετρητή με τον οποίο το σύστημα συνδέεται με το δίκτυο της ΑΗΚ και όλη η ενέργεια που παράγεται από τα Φ/Β δίνεται πρώτα στο σπίτι και ότι περισσέψει στο Δίκτυο. (Δεν υπάρχουν μπαταρίες)
3. Κάθε δίμηνο ο ελεγκτής της ΑΗΚ καταγράφει την μέτρηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κιλοβατωρών και γίνεται αφαίρεση (ένα προς ένα).
4. Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση οι κιλοβατώρες πιστώνονται για το επόμενο δίμηνο και στο τέλος του Φεβρουαρίου ή Μαρτίου (ανάλογα πότε είναι ο λογαριασμός) γίνεται εκκαθάριση και αν υπάρχουν παραπάνω κιλοβατώρες χάνονται.

 

Η πρώτη εγκατάσταση NET-METERING της Κύπρου έγινε από την Εταιρία μας στην Κλήρου 14 Αύγουστου 2013.