Η εταιρία μας εισάγει επιλεγμένα προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται εύκολα στην Κυπριακή αγορά.

Τα προϊόντα αυτά είναι δοκιμασμένα και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους σε βάθος χρόνου.

Τα κύρια εισαγωγικά προϊόντα της εταιρίας μας είναι:

  1. DC MCB, MCCB FEEO
  2. Μετρητές ενέργειας Iskra
  3. Αυτόματοι λαμπτήρες με ενσωματωμένο μάτι